Rerun, Retip Steel Tooth & TCI Bits


12 1/4" Rerun TCI IADC 417 (Rerun Oilfield Quality)

12 1/4" Rerun TCI
IADC 417
(Rerun Oilfield Quality)

6 3/4" Rerun Steel Tooth IADC 116 ( Oilfield Quality)

6 3/4" Rerun Steel Tooth
IADC 116
(Oilfield Quality)

 7 7/8" Rerun TCI IADC 527 (Water Well Quality)


7 7/8" Rerun TCI
IADC 527
(Water Well Quality)

Assortment of 6" Rerun TCI's IADC 447-517 (Rerun Oilfield Quality)

Assortment of 6" Rerun TCI's
IADC 447-517
(Rerun Oilfield Quality)

Bits to be Rebuilt

Bits to be Rebuilt

Rebuilt Bits

Rebuilt Bits

12 1/4" Rerun Steel Tooth IADC 117 (Rerun Oilfield Quality)

12 1/4" Rerun Steel Tooth
IADC 117
(Rerun Oilfield Quality)

12  1/4" Retip Steel Tooth IADC 116 (Oilfield Quality)

12  1/4" Retip Steel Tooth
IADC 116
(Oilfield Quality)

6 1/4" Rerun TCI IADC 447 (Rerun Oilfield Quality)

6 1/4" Rerun TCI
IADC 447
(Rerun Oilfield Quality)

 7 7/8" Rerun TCI IADC 417 (Oilfield Quality)


7 7/8" Rerun TCI
IADC 417
(Oilfield Quality)

 7 7/8" Retip Steel Tooth IADC 117 (Oilfield Quality)


7 7/8" Retip Steel Tooth
IADC 117
(Oilfield Quality)

Bits to be Rebuilt

Bits to be Rebuilt

New and Rebuilt Steel Tooth and TCI

New and Rebuilt
Steel Tooth and TCI

Used Bits to be rebuilt

Used Bits to be rebuilt

08

Assorted TCI & Mill Tooth (Oilfield Quality Reruns)